สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่รำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

           

คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่รำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วงเวียนเทพสตรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 แหล่งที่มา : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา