สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างยนต์ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.

           

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์