สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบทวิภาคีฝึกอาชีพ

           

นักศึกษาทวิภาคี แผนกวิชาการตลาด ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด