สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมซ้อมรำบวงสรวง รอบสื่อมวลชน

           

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมซ้อมรำบวงสรวงสมเด๋็จพระนารายณ์มหาราช (รอบสื่อมวลชน ) ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2561 แหล่งที่มา : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา