สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศระดับชาติ" สาขางานเครื่องยนต์เล็ก

           

แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศระดับชาติ" สาขางานเครื่องยนต์เล็ก 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์