สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2561

           

#งานประเพณีแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว#

       ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เข้ารับผิดชอบ ประดับ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณภายในวังนารายณ์ราชนิเวช เพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ในวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

          #งานนี้จะสำเร็จไม่ได้ ถ้าหากขาดความร่วมมือและความสามัคคี# 

ทีมงานคุณภาพ #ทีมงานประดับไฟแสงสว่าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี#
 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง