สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ทำบุญแผนก"

           

เมื่อวันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

เวลา 11.30 น. ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนั้นต้อง #เป็นคนดี #เป็นคนเก่ง #เป็นคนมีน้ำใจ

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 มกราคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง