สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี 2560 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

           

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี 2560 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาช่องแค และ ที่ทำการไปรษณีย์สาขาช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 มีนาคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา