สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ทำบุญแผนก"

           

เมื่อวันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2561...........................

เวลา 09.30 น. คณะครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เข้าร่วมพิธีกราบพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย บูชาพระวิษณุกรรม กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย จากนั้น

เวลา 10.00 น. คณะครูและนักเรียนได้ร่วมรับฟังพระสงฆ์ พร้อมทั้งถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่อย่างเป็นทางการ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 มกราคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง