สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการนักศึกษาใหม่แผนกวิชาการขายและการตลาดดูงานสถานประกอบการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ วันที่ 4 , 8 และ 11 มิถุนายน 2558

           

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 สิงหาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด