สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การอบรมโครงการ PLC สังคมแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ 2561

           

นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา มอบของที่ระลึกให้ นายวีระศักดิ์ วงค์สมบัติ ประธานคณะทำงานด้านจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง PLC สังคมแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ 
วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 มกราคม 2561 แหล่งที่มา : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา