สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ 2561

           

รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพาขาช่างยนต์ สาขางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรรณบุรี

รายละเอียดการแข่งขันเทคนิคยานยนต์      >>https://goo.gl/PcwrE6<<

กำหนดการแข่งขันและใบสมัคร                 >>https://goo.gl/zGJDWM<<

 

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 มกราคม 2561 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์