สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

           

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนร่วมกับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดตั้งหน่วยอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 มกราคม 2561 แหล่งที่มา : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน