สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประกวดกระทงประดิษฐ์

           

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกระทงประดิษฐ์ (ขนาดเล็ก) ในงานเทศกาลลอยกระทงย้อนยุค จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี

ที่ได้สนับสนุนเงินรางวัลและนำกระทงของแผนกในปีนี้ไปลอย ณ แม่น้ำเจ้าพระยา สมุทรปรากร

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 ธันวาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์