สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

           

ชาวคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันเก็บขวดพลาสติกให้กับภาควิชาวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเทพสตรี  นำไปบรรจุน้ำสกัดชีวภาพ EM

ทั้งนี้เพื่อนำไปให้พี่น้องประชาชนที่ประสบน้ำท่วม และเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 ธันวาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์