สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

           

ครู นักเรียน คหกรรมศาตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ร่วมกันทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยอาคารพิบูลวิทยาคาร อาคารประจำแผนกวิชาคหกรรมศาตร์

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 ธันวาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์