สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 2560

           

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาคหกรรมศาตร์

ระดับ ปวช. ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย (ดอกบัวในกระเช้า) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 ธันวาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์