สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การศึกษาดูงาน บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

           

       ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งออกนักเรียนออกเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ ๑๒๐ ต่อ ๑ วัน

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 16 ธันวาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง