สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

           

ประชุมการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ร่วมกับ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บางกะดี

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 ธันวาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา