สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีกับบริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด

           

 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเข้าร่วมโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับ บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาเก็ต  จำกัด ขอเข้าพบเพื่อหารือนโยบายรายละเอียดการรับนักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพ แผนกการจัดการโลจิสติกส์ การตลาด อาหารและโภชนาการโดยมีตัวแทนบริษัท ฯ คุณบัญชา  วงศ์ทองเจริญ   ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล  คุณพิมพ์ทอง  ถาวงศ์    หัวหน้าวิเคราะห์พัฒนาองค์กร  และคุณภัทรพล  อินอุ่นโชติ หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 23  พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมทะเลชุบศร   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี