สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมเเผนกวิชาการขายเเละการตลาด

           

เเผนกวิชาการขายเเละการตลาดได้ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ ของวิทยาลัย สะอาด สุภาพ สามัคคี 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด