สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การเเข่งขันทักษะวิชาชีก การเขียนแผนธุรกิจ ระดับอศจ. ประจำปี 2560

           

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แผนกการขายเเละการตลาด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยโคกสำโรง 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด