สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะภาษาไทย-เล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ อศจ.ลพบุรี 2560

           

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชไมพร โตดีลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายสุฉันณเรศ เพ็งทิม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาววรรษมล อินทะผล วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

รางวัล ชมเชย ได้แก่ นางสาวบุปผา ใต้ชมภู วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

                           นางสาวอมรรัตน์  จุ้ยมะณี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

                           นางสาวศรัญญา ไหลสกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองม่วง

                           นายธนภูมิ โพธิ์กะต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์