สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะภาษาไทย-สุนทรพจน์ ระดับ อศจ.ลพบุรี 2560

           

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมาริสา สิงห์ทุย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ กลิ่นเผือก  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาววิไลลักษณ์ สุทธาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ โสมเกษตรรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์