สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การวิพากย์หลักสูตรเบทาโกรโลจิสติกส์ทวิภาคี ปีการศึกษา2561

           

การวิพากย์หลักสูตรบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กับ แผนกวิชาโลจิสติกส์ทวิภาคี  ปีการศึกษา2561

วันพุธที่  8  พฤศจิกายน  2560 

เวลา 10.00-15.00  น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคลพบรุี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี