สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

           

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

การแข่งขันทักษะ งานเครื่องยนต์เล็ก

การแข่งขันทักษะ งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์