สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560

           

การประชุมสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560

การแข่งวันที่ 22  พฤศจิกายน 2560   11  ประเภท

           วันที่ 24  พฤศจิกายน 2560   ภาคภาษาอังกฤษ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา