สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560

           

กำหนดการประกวด  วันที่ 22  พฤศจิกายน 2560  ประกวด  11 ประเภท

                           วันที่ 24  พฤศจิกายน 2560  ประกวดภาคภาษาอังกฤษ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา