สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

           

นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกันทำกิจกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ตามแผนการขับเคลื่อนของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สรุปประเด็นที่ได้คือ นักเรียนชั้น ปวช.1 เรื่องแยกขยะและธนาคารขยะ นักเรียนชั้นปวช.3. เรื่องจัดเวรทำความสะอาดในคาบกิจกรรม นักเรียนชั้น ปวส.1 เรื่องซ่อมบำรุงและจัดเวรดูแล และนักเรียนชั้นปวส.2 เรื่อง BIG Cleanday และครูทุกท่านร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างให้เหมาะสม ใข้วิธีการ ร่วมคิด ร่วมทำ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง