สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมจิตอาสา

           

    นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำไฟราวและหลอดไฟ LED เพื่อส่งต่อให้กับ เทศบาลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี  สำหรับใช้ในงาน พิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง