สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรบเทคนิคการเขียนแผนกฝึกอาชีพและการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืน

           

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้กำหนดจัดงานเขียนแผนฝึกอาชีพและการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืน  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ตึกวิทยบริการชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน 2560 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี