สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีมาตรฐานสากล ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมระบบราง

           

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กำหนดจัดงานยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภคี "ความรู้ทั่วไปด้านงานวิศกรรมระบบราง" ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน 2560 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี