สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแสดงผลงานการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

           

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้กำหนดจัดงานแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารจัดเลี้ยงจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพิ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการจัดการศึกษา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน 2560 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี