สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมสืบสารประเพณีไทยร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา

           

กิจกรรมสืบสารประเพณีไทยร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา 

โดยแผนกวิชาการขายและการตลาด วันที่ 29  กรกฎาคม 2558 

ณ วัดคลองสายบัว

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 04 สิงหาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด