สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม

           

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม รุ่นที่2 ณ ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 05 กันยายน 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง