สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันน์หน่วยงานภายนอก

           

ครูเสาวลักษณ์ พูลมี ครูกำไลทอง เข็มมาก และนักเรียนแผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันน์ แก่ครอบครัวกำลังพล (กลุ่มแม่บ้านทหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล) และประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์