สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ศึกษาดูงานแผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ปีการศึกษา 2560

           

แผนกวิชาคหกรรมศาตร์ จัดไปศึกษาดูงานในงานโครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 8 “กรองร้อยมวลมาลี วิถีไทย วิถีพุทธ” ในวันอังคารที่  25  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต       วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์