สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

           

แข่งขันทักษะฝีมือแรงงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคขึ้นในวันที่ 19 - 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  แผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ได้จัดส่ง นายณภัทร ติดบุญช่วย นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 เข้าร่วมแข่งขันในสาขาจัดดอกไม้  ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันพุธที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานบันฝีมือแรงงาน 6 จังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์