สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ตกแต่งฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

           

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคประชาชน ร่วมจัดทำอุบะตกแต่งโดยรอบฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยได้ดำเนินการจัดทำตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 – 11 กรกฏาคม พ.ศ.2560  

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์