สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน The Marketing Challenge ระดับสถานศึกษา

           

นักเรียนนักศึษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน The Marketing Challenge ระดับสถานศึกษาในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ตึกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด