สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดเข้าร่วมโครงการ สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

           

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาด ได้เข้าร่วมโครงการ สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ตึกบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด