สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

           

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 11 สิงหาคม 2560

องค์กรบริหารส่วนตำบลหินซ้อน  จังหวัดสระบุรี

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสระบุรี

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 กันยายน 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา