สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน

           

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ของอาจารย์สรรทรง วรรณศรี เพื่อเเจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเเละดูปัญหาของทางบ้าน

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด