สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการเขียนเเผนอาชีพและการนิเทศติดตาม

           

โครงการเขียนเเผนอาชีพและการนิเทศติดตาม ในวันที่ + มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น ๓  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด