สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดเข้าร่วมกิจกรรมวันงดศูบบุหรี่โลก

           

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด