สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

งาน Open House

           

งานเปิดบ้านสถานศึกษาสู่โลกอาชีพ Open House ประจำปีก่ารศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 สิงหาคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด