สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

พิธีลงนามความร่วมมือ

           

พิธีลงนามความร่วมมือ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  กับ  บริษัท  เอ็นเอ็มบี  มินีแบ  ไทย  จำกัด

วันพุธที่  18  มกราคม  2560

เวลา  13.00 - 15.00 น. ณ  อาคารวิทยบริการชั้น  3  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 มีนาคม 2564 แหล่งที่มา : งานความร่วมมือ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานความร่วมมือ