สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักเรียนฯ รับรางวัล The Marketing Challenge

           

        นายอธิศักดิ์ บัวศรีทอง นางสาววริษา สุดจิตร และนางสาวณัฐธยาน์ สิงห์โสภา นักเรียนแผนกวิชาการขายและการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ทักษะ The Marketing Challenge การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

        และได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทักษะวิชาชีพ The Marketing Challenge ระดับภาคกลาง ในวันพฤหัสฯ ที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ได้ลำดับที่ 5

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 มกราคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด