สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้รับรางวัลฯ

           

แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแผนกวิชาดีเด่นที่สร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันครู ครั้งที่ 61 วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 มกราคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด