สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ครูแผนกวิชาการขายและการตลาด รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น

           

ครูสายสัมพันธ์ แน่นอน ครูนิรชา เกรียงไกรเพ็ชร์ ครูสรรทรง วรรณศรี ครูสลิล ดาวัน และครูดิษฐวัฒน์ อาจสมบาล ครูแผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 งานวันครู ครั้งที่ 61 วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 มกราคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด